The Idea

the-contributors

BHS verzija ispod

In an initiative to make our journey known to the public, the Mostar Summer Youth Programme launched this platform for featuring the works and projects that were born during the summer. This blog is meant to be a reflection of such experience and give the participants an opportunity to create content that they deem interesting and relevant for their peers and community, explore and experiment with different forms of self-expression through the arts & media, critically assess different happenings both in their surrounding areas and all over the world, and pool collective knowledge, perspectives and opinions on topical issues.

During the three weeks of the programme, and through a wide array of workshops and courses, MSYP participants engaged on different activities aimed at fostering their personal and professional development, and learnt about local organizations in Mostar and how they can interact, volunteer and make an impact in their local and neighbouring communities.

Akin with this spirit, the MSYP blog seeks to continue with the labour (and the fun!) by encouraging all alumni to post the results of the three weeks of hard work and provide updates on the status of ongoing projects. This platform should also serve for peer to peer learning, since it will count with an editorial board composed of MSYP volunteers, including several alumni, who will be in charge of assessing the kind of content to be featured.

Ideja

U inicijativi da naše putovanje postane javno, Mostar Summer Youth Programme je pokrenuo ovu platformu za izlaganje radova i projekata nastalih tokom ljeta. Ovaj blog treba da bude odraz takvih iskustava i da učesnicima da priliku da stvaraju sadržaj koji smatraju zanimljivim i bitnim za svoje vršnjake ali i društvo, istražuju i eksperimentuju sa različitim formama izražavanja kroz umjetnost i medije, kritički procijeniti različita događanja, kako u njihovoj okolini tako i širom svijeta, i udružiti zajednička znanja, poglede i mišljenja o aktuelnim temama.

Tokom tri sedmice programa, i kroz mnoštvo radionica i kurseva, MSYP učesnici su angažovani na različitim aktivnostima usmjerenim na poticanje njihovog ličnog i profesionalnog razvoja, i naučili su o lokalnim organizacijama u Mostaru i kako mogu uzajamno djelovati, volontirati, i utjecati nanjihovu lokalnu i susjednu zajednicu.

Srodno sa ovim duhom, MSYP blog  nastavlja sa radom (i zabavom!) ohrabrujući sve bivše učesnike da objavljuju rezultate trosedmičnog rada i pruže novosti o trenutačnim projektima. Ova platforma također treba poslužiti za učenje među vršnjacima, budući da će se raditi sa uredničkim timom sastavljenim od MSYP volontera, među kojima je  i nekoliko bivših učenika, koji će biti zaduženi za procjenu vrste sadržaja koji će biti predstavljen.

Advertisements